روش اول : آنالیز گاز خروجی

راه علمی، آسان و قابل اطمینان برای تست محصول بعد از نصب و حین عملکرد به منظور حصول اطمینان از کارایی محصول، آنالیز گازهای خروجی موتور است. به این معنی که اگر گازهای آلاینده خروجی از اگزوز ماشین به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد نتیجه میگیریم که احتراق بهینه صورت گرفته و در نتیجه مصرف خودرو نیز کاهش یافته است.

مراحل تست

ابتدا وسیله‌ی نقلیه مورد نظر جهت انجام تست عملکرد سوپرتک انتخاب می نماییم. مسلما سوپرتک در خودروهای کارکرده عملکرد بهتری نسبت به خودروهای نو دارد، زیرا سوپر تک بر روی تبدیل احتراق ناقص به کامل کار می‌کند و میزان احتراق ناقص در ماشین‌هایی با عمر بالا، بیشتر است. مرحله بعد اندازه‌گیری میزان انتشار گازهای آلاینده‌ی خروجی از وسیله‌ی نقلیه قبل از نصب سوپرتک به منظور دستیابی به نقطه مرجع می باشد. نتیجه آزمایش را ثبت می نماییم. سپس نوبت به نصب دستگاه داخل مخزن سوخت وسیله‌ی نقلیه مطابق دستورالعمل‌های ارائه شده در راهنمای نصب می رسد.

حال جهت انجام آزمایش نهایی دو روش وجود دارد:

الف) بی حرکت ماندن وسیله برای مدت ۲۴ ساعت و سپس طی کردن مسیر حداکثری ۲ الی ۳ کیلومتر و سپس انجام تست آنالیز گاز خروجی

ب) بی حرکت ماندن وسیله برای مدت ۲ ساعت و سپس طی کردن مسیر حداکثری ۲ الی ۳ کیلومتر و سپس انجام تست آنالیز گاز خروجی

در صورتی که شرایط زمانی اجازه دهد گزینه یک مناسب تر است زیرا زمان کافی برای  ضدعفونی نمودن مخزن سوخت توسط سوپرتک را فراهم می نماید.

نکات مهم

– وسیله‌ی نقلیه‌ی انتخاب شده نباید دارای مشکلات مکانیکی باشد که توسط سوپرتک قابل حل نیست.

– هر دو آزمایش صورت گرفته (قبل و بعد نصب محصول) بایستی در یک گاراژ معتبر مشابه و با تجهیزات مشابه انجام شده باشد.

و در نهایت مقایسه نتیجه تست قبل و بعد از نصب

روش‌های تست محصول سوپرتک

 

هر فردی که برای اولین بار با محصول سوپرتک رو‌ به رو می‌شود این اشتیاق را دارد که با یک آزمایش سریعاً از کارایی آن اطمینان حاصل نماید.

عملکرد سوپر تک را می‌توان از طریق روش‌های زیر مورد آزمایش قرار داد:

روش دوم: نحوه تست تاثیر سوپرتک بر کاهش مصرف سوخت

مقدمه

تایید کارایی کاهش مصرف سوخت محصول سوپرتک بسیار دشوار است، زیرا مصرف سوخت تمامی وسایل نقلیه‌ای که موتورهای گرماگیر با سوخت هیدروکربنی دارند، تحت تاثیر دو نوع متغیر هستند: ۱- قابل کنترل مانند مسافت پیموده شده، لیترهای مصرف شده، بار حمل شده و… ۲- غیرقابل کنترل مانند شرایط آب و هوایی، باران، باد، ترافیک، نوع رانندگی، سرعت، نوع مسیر و … . متغیرهای غیرقابل کنترل منجر به بروز نوسان در میزان مصرف سوخت روزانه می‌شوند که گاهی این نوسان به میزان ۳۰ درصد نیز می‌رسد.

بنابراین تعیین دقیق میزان مصرف سوخت یک وسیله‌ی نقلیه و متعاقباً تعیین میزان صرفه‌جویی احتمالی مصرف سوخت در نتیجه استفاده از یک دستگاه بهینه‌ساز، بسیار دشوار است. زیرا مسافت‌های مشابه طی شده می‌توانند مصرف‌های سوخت متفاوتی را بسته به نوع مسیر، ترافیک، تعداد دفعات کاهش سرعت یا توقف، هم جهت یا خلاف جهت باد رانندگی کردن، نوع رانندگی راننده، آب و هوا، شرایط لاستیک، نوع کاربرد و خدمات، عمر وسیله نقلیه، تعداد دفعات استفاده از دنده و … نشان دهند.

چگونه در کمترین زمان ممکن می‌توان نشان داد که محصول سوپرتک دارای کارایی کاهش مصرف سوخت است؟

به منظور دستیابی به این مهم لازم است تا تمامی متغییرهای غیرقابل کنترل حذف گردند واین امر تنها زمانی امکان پذیر است که دو وسیله نقلیه تا حد امکان با یکدیگر مشابه باشند و مسافت مشخص و یکسانی را طی نمایند. با توجه به نکته اشاره شده،  بسیار ضروری است که متغییر‌های احتمالی موجود حذف شوند. دو متغیر مهمی که بایستی از بین روند در زیر به آنها اشاره شده است:

۱- نحوه رانندگی دو راننده

۲- نحوه عملکرد دو خودرو

مرحله‌ی اول: مسیر مقدماتی

به منظور حذف متغیر نحوه رانندگی، بهتر است که دو راننده با هر دو وسیله‌ی نقلیه موجود رانندگی کنند، بدین صورت که هر مقدار معین از مسیر جای خود را عوض نمایند. به عنوان مثال اگر کل مسیر انتخاب شده ۴۰۰ کیلومتر است، هر ۵۰ کیلومتر، رانندگان جای خود را عوض نمایند تا این امکان فراهم شود که بتوانند با هر دو وسیله‌ی نقلیه رانندگی کنند.

به منظور حذف متغیر دوم (نحوه عملکرد) حالت بهینه بدین گونه است که هر دو خودرو شرایط مشابهی از نظر کارکرد و میزان مصرف سوخت داشته باشند. اگر این امکان وجود ندارد، بسیار ضروری است که مصرف‌های سوخت مقدماتی هر دو وسیله نقلیه از طریق پیمودن مسافتی مشخص بدون نصب محصول سوپر تک تعیین شوند. این موضوع شرایطی را برای ما فراهم می‌نماید که بتوانیم پیشاپیش، میزان مصرف سوخت هر دو وسیله نقلیه و همچنین اختلاف موجود بین میزان مصرف سوخت دو وسیله نقلیه را تعیین نماییم. هنگامی که به طور کاملا دقیق میزان تفاوت میان مصرف سوخت دو وسیله نقلیه تعیین شد می‌توان آزمایش را با توجه به نکات زیر پیش برد:

الف) به منظور جلوگیریِ بهره‌مندی از مزیت مقاومت کمتر در برابر باد برای وسیله‌ی نقلیه‌ای که پشت سر وسیله نقلیه دوم حرکت می‌کند، فاصله میان دو وسیله نقلیه در طول مسیر نباید کمتر از ۲۰ متر شود.

ب) دو وسیله‌ی نقلیه در آزمایش نهایی بایستی در شرایط مشابه آزمایش مقدماتی قرار گیرند تا امکان غیرمعتبر بودن میزان اختلاف میان مصرف سوخت دو ماشین از بین برود.

ج) دو وسیله‌ی نقلیه بایستی توسط رانندگانی که در آزمایش مقدماتی از آنها استفاده شد رانده شوند.

د) یکی از وسایل نقلیه بایستی به دستگاه سوپرتک مجهز شود در حالی که دیگری بدون نصب سوپرتک رانده می‌شود.

مرحله دوم: مسیر تست

مسیر و مسافت طی شده باید کاملا مشابه مسیر و مسافت طی شده در آزمایش مقدماتی باشد. این مسافت پیموده شده تنها ۲۰۰ کیلومتر است و بایستی شامل انواع مختلف مسیر مانند جاده، بزرگراه و مسیر شهری باشد

مرحله سوم: اندازه گیری مصرف سوخت

مصرف سوخت بایستی توسط روش پرکردن مجدد به صورت زیر انجام گیرد:

الف) بایستی مخزن سوخت هر دو وسیله‌ی نقلیه، به طور کامل در یک ایستگاه سوخت یکسان پر شود و احتمال حضور حباب‌های هوا درون مخزن سوخت که در حین سوخت‌گیری ممکن است ایجاد شود را از بین برد که برای دست‌یابی به این مهم از روش پرکردن مجدد با ظرف خارجی استفاده می‌شود.

ب) در انتهای آزمایش و پس از پیمودن مسیر مشخص شده، مجددا مخزن سوخت هر دو وسیله ی نقلیه بایستی به همان روش پر شود.

ج) اولین و دومین مرحله پر کردن مجدد مخزن سوخت بایستی از طریق یک ظرف خارجی صورت گیرد که امکان پر کردن مخزن سوخت تا بالای مخزن را بدون ریختن سوخت فراهم میکند.

کاملا مشخص است که مقدار مورد نیاز برای پر کردن مجدد مخزن سوخت، دقیقا همان مقداری است که وسیله‌ی نقلیه در طول مسیر مصرف نموده است.

یادداشت عملیاتی

سرعت رانندگی: بسیار ضروری می‌باشد که مسافت مشخص شده با دور موتور بالا طی شود. در واقع در دور پایین (دور مینیمم موتور) هیچ وسیله‌ای ذرات سوخته نشده تولید نمی‌کند و در نتیجه سوپرتک چیزی برای عملکرد ندارد.

نوع مسیر: مسیر انتخاب شده در حالت آزمایش مقدماتی برای تعیین میزان مصرف سوخت بایستی با مسیر انتخاب شده در آزمایش نهایی از نظر مسافت یکسان باشد و شرایط مشابهی داشته باشد. پیمودن دو مسافت ۱۰۰ کیلومتری (جمعا ۲۰۰ کیلومتر) میتواند گزینه مناسبی برای انتخاب باشد.

توقف: بسیار ضروری است که در طول مسیر به ویژه هنگامی که مسیر کمتر از ۴۰۰ کیلومتر است از توقف در طول مسیر پرهیز شود. همچنین کاملا مشخص است که توقفی که در طول مسیر جهت تعویض رانندگان صورت می‌گیرد، بایستی در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق افتد. همچنین بایستی موتور هر دو ماشین در طول تعویض راننده روشن بماند. در واقع اگر هنگام تعویض رانندگان یک ماشین روشن و دیگری خاموش باشد نتایج بدست آمده می‌تواند بدون اعتبار باشد.

فاصله میان دو وسیله نقلیه: فاصله ایده‌ال بین دو وسیله‌ی نقلیه در طول مسیر بایستی حدود ۲۵ متر باشد. در این فاصله هم وسیله نقلیه پشت سر نمی‌تواند از مزیت مقاوت باد کمتر بهره‌مند شود و هم سایر وسایل نقلیه ای که در آزمایش شرکت ندارند نمی‌توانند بین دو وسیله نقلیه مورد آزمایش قرار گیرند.

پرکردن مجدد مخزن سوخت: کاملا مشخص است که به منظور جلوگیری از ایجاد حباب‌های هوا درون مخزن سوخت، در هر دو مرحله‌ی پرکردن مجدد مخزن سوخت وسایل نقلیه، بایستی از روش پرکردن مجدد مخزن سوخت با ظرف خارجی استفاده نمود. بنابرین باید بلافاصله بعد از سوخت‌گیری مجدد، وسایل نقلیه مورد آزمایش تکان داده شوند تا از پرشدن کامل مخزن سوخت اطمینان حاصل شود. حباب‌هوای هوا در بعضی از موارد ممکن است به اندازه‌ی چندین سانتی لیتر درون مخزن سوخت را اشغال نمایند و اعتبار نتایج آزمایش را زیر سوال برند که با استفاده از روش پرکردن مخزن سوخت با ظرف خارجی این احتمال از بین می‌رود.

روش سوم: تست ماشین آلات صنعتی مانند تراکتور، تجهیزات معدن و ماشین آلات ثابت

مقدمه

روش مطمئن و سریع برای آزمایش کارایی سوپرتک بر روی ماشین آلات صنعتی، مقایسه مصرف سوخت ماشین آلات بر اساس لیتر بر ساعت کار است. بسیار ضروری است که دور موتور در طول دو مرحله‌ی آزمایش (قبل و بعد از نصب سوپرتک) یکسان باشد تا میزان تلاش ماشین مورد بررسی در طی هر دو مرحله اندازه‌گیری یکسان باشد.  همچنین شرایط کاری ماشین و راننده بایستی یکسان باشد.

نحوه‌ی انجام آژمایش

یک روز عادی برای کار انتخاب شود که ممکن است حدود ۶ یا ۸ ساعت طول کشد. زمان کار به دو بخش مساوی تقسیم شود. به عنوان مثال اگر تراکتور شما ۸ ساعت در روز کار می‌کند، ۴ ساعت اول بدون سوپرتک و ۴ ساعت دوم پس از نصب سوپرتک ارزیابی شود. آزمایش بایستی در طول یک روز کاری به منظور حذف متغیر شرایط آب و هوایی صورت گیرد.

بهتر است برای بدست آوردن نتایج ملموس‌تر از ماشین‌آلات صنعتی کارکرده استفاده شود. زیرا سوپرتک بر روی احتراق ناقص کار می‌کند و همانطور که میدانیم ماشین‌الات قدیمی‌تر بیشتر دارای معضل احتراق ناقص هستند. اگرچه سوپرتک بر روی تمامی ماشین‌الات شامل قدیمی و جدید کاربرد دارد اما این امر موجب می‌شود که نتایج مشخص تر باشد.

مرحله اول

پرکردن مخزن سوخت و کارکردن برای مدت ۴ ساعت اول. سپس توقف ماشین و بدست‌ آوردن میزان مصرف سوخت در طول مدت این ۴ ساعت بدون استفاده از سوپرتک توسط روش پرکردن مجدد توسط ظرف یا با  استفاده از شمارنده لیتر.

مرحله دوم

پس از اندازه‌گیری میزان مصرف سوخت بدون استفاده از سوپرتک حال محصول سوپرتک را بر روی ماشین نصب می‌کنیم و اجازه می‌دهیم ماشین مورد آزمایش به فعالیت عادی خود برای مدت ۴ ساعت دوم ادامه دهد.

مرحله سوم

بدست آوردن میزان مصرف سوخت در طول ۴ ساعت دوم بعد از نصب و توسط روش پرکردن مجدد با ظرف یا با استفاده از شمارنده لیتر.

نتیجه‌گیری

روند آزمایش ارائه شده، این امکان را برای مشتری فراهم می‌نماید که میزان مصرف سوخت ماشین صنعتی خود را قبل و بعد از نصب سوپرتک مقایسه کند و همچین میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت ماشین، در نتیجه استفاده از سوپرتک را بدست آورد.

دلیل اینکه این روند آزمایش انتخاب شده است و به عنوان تنها روش مطمئن معرفی می‌شود، این است که روند ارائه شده، روشی می‌باشد که می‌تواند تمامی متغیر‌های تاثیر‌گذار و شک‌های موجود نسبت به کارایی سوپرتک را از بین ببرد، زیرا آزمایش در یک روز و تحت شرایط آب و هوایی یکسان، دور موتور یکسان، راننده یکسان و نوع فعالیت یکسان نسبت به قبل و بعد از نصب سوپرتک انجام شده است.

روش های دیگری نیز برای تست عملکرد سوپرتک وجود دارد که به علت تخصصی بودن مطرح نشده اند.

VIRASABZ © 2017  کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به ویراسبز می باشد